מספר טלפון


5466602 - 03 שר שלום דורון
5466603 - 03 א ד גורדון בית ספר יסודי
5466603 - 03 א ד גורדון יסודי
5466603 - 03 הנריאטה סאלד בית ספר יסודי
5466606 - 03 כהן עדית
5466607 - 03 בגלייטר דר אלפרד
5466608 - 03 נחלת שומרון בע"מ