מספר טלפון


5466730 - 03 קליש אברהם
5466731 - 03 לוין דבורה ויצחק
5466732 - 03 מנובלה דינה
5466733 - 03 ורטר יוסי
5466736 - 03 שרם אורלי
5466739 - 03 קנטור שמואל