מספר טלפון


5466770 - 03 גולן איתן קבלן לעבודות חשמל וזהבה
5466772 - 03 פרס נורית
5466773 - 03 קנטי ד"ר רוני
5466774 - 03 אמסטרדם דר אליעזר ויהודית
5466776 - 03 בורנשטיין משה
5466777 - 03 שמחה דוד
5466778 - 03 אודם אלקטרוניקה מתקדמת בע"מ
5466779 - 03 קובלנץ משה