מספר טלפון


5466860 - 03 הונגריה שגרירות
5466860 - 03 הונגריה שגרירות הולנד הודו שגרירות שגרירות האיטי שגרירות דרום אפריקה
5466862 - 03 ספרדי יהודה ואסתר
5466866 - 03 (פקס) המחלקה המסחרית
5466867 - 03 גולדשמיד אברהם
5466869 - 03 קליבנסקי לאה