מספר טלפון


5466881 - 03 בורנובסקי אלנברג רונית
5466882 - 03 שטיינברג דורון מהנדס ויגאל צלם
5466884 - 03 מאור שרית
5466886 - 03 רודנשטיין שלב חב' לבנין ופתוח בע"מ תכנות
5466887 - 03 הלוי ארנה ויהושע
5466888 - 03 הלמן מרדכי
5466889 - 03 'קוטנר' איזי קרן