מספר טלפון


5466892 - 03 ראי קרמיקה" יחזקאל אברהם
5466896 - 03 חליף נועם
5466898 - 03 סידי יעקב
5466899 - 03 אן גדל