מספר טלפון


5466910 - 03 אברהם וסיגלית חדד
5466913 - 03 להולה דן
5466914 - 03 סיברוני לידיה
5466915 - 03 סלור וינסנט עינת
5466916 - 03 חיימוביץ עמוס
5466917 - 03 חברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות