מספר טלפון


5466920 - 03 בית שירותי תיירות
5466922 - 03 סטיבן הולצמן
5466923 - 03 איגר משה ורחל
5466924 - 03 איזנברג פריץ
5466926 - 03 מרדכי צפורה