מספר טלפון


5466952 - 03 סופרין יעקב
5466952 - 03 סופרין רחל
5466953 - 03 ברנדויין ישעיהו וחנה
5466954 - 03 ינקלביץ אלקה
5466959 - 03 טויק גל