מספר טלפון


5467070 - 03 נתיבי י כפיר בע"מ
5467070 - 03 נתיבי כפיר נתיבי י כפיר בע"מ
5467071 - 03 לוטשטיין בלה
5467073 - 03 גרינברג יעל
5467075 - 03 וולף דוד
5467077 - 03 בר ים מסעדה
5467077 - 03 בר ים דגים
5467078 - 03 שגיא אירית ועמי
5467079 - 03 שמייסר ורדה