מספר טלפון


5467080 - 03 (פקס) ליטוין בנימין ורעיה
5467081 - 03 טיומקין לובה
5467082 - 03 הרטנברג יוסף
5467083 - 03 לנדאו שמעון רואה חשבון
5467084 - 03 פינפטר יששכר רואה חשבון
5467087 - 03 אופיר דניאל
5467088 - 03 ג'קלין ופיטר רוס