מספר טלפון


5467132 - 03 פישר מונטגיו ואסתר
5467133 - 03 לוי אסתר
5467134 - 03 פאר ענבל תיאטרון מחול
5467134 - 03 פאר קולנוע קופות
5467134 - 03 שותפות קולנוע פאר גלובוס
5467136 - 03 דימה גרלדין מירון
5467138 - 03 רביד מרילה ויואב
5467139 - 03 תיווך נורדאו" מוס דיויד