מספר טלפון


5467150 - 03 וייס יהונית ואריק
5467151 - 03 מגדל הקשת" בן שמן שמואל ועד הבית
5467152 - 03 וייל אילנה
5467154 - 03 שטיין מרתה
5467155 - 03 מלך אליהו וגילת
5467156 - 03 נזרי יוסי ואילנה מהנדס בנין
5467159 - 03 מנדלסברג שמואל