מספר טלפון


5467282 - 03 הולמר הולילנד מרבל בע"מ
5467283 - 03 טישלר יהודית
5467287 - 03 מירון מלכית ויצחק
5467289 - 03 מתוסוב עדה ותרצה