מספר טלפון


5467332 - 03 חיים הרשליקוביץ
5467333 - 03 וינלס אינג' צבי מהנדס בנין יועץ
5467334 - 03 (פקס) פרי דוידוביץ אדריכלים
5467335 - 03 נודל מונה
5467338 - 03 חרמוש ד"ר עובד אורטופד מנתח
5467339 - 03 פרונר יוסף