מספר טלפון


5467340 - 03 שמואל והלן אברשקין
5467343 - 03 רוטנשטרייך חיים
5467345 - 03 מנשה אליהו
5467346 - 03 פדן אבי ורבקה
5467347 - 03 ישראלי איתן