מספר טלפון


5467380 - 03 (פקס) הלברטל מנחם וחנה
5467381 - 03 בלה יוסף רואה חשבון
5467382 - 03 גרונר יוליוס ורות
5467383 - 03 גולדמן לאה ומאיר
5467384 - 03 באור עודד
5467385 - 03 שור ענת ואשר
5467386 - 03 פלג שרה ויוסף
5467387 - 03 יעקוב מרים
5467388 - 03 טוביה סניורה
5467389 - 03 גלר אלקה