מספר טלפון


5467401 - 03 כהן מזל
5467404 - 03 מזכירות אודיטוריום שיין בית יד לבנים מזכירות
5467407 - 03 אפק תמר ויוסף