מספר טלפון


5467410 - 03 לוי חביבה מבור'
5467415 - 03 פלג מיכל
5467416 - 03 בית תפילה אדוונטיסטי
5467417 - 03 וייס דב עו"ד
5467418 - 03 ידין דני ואסתר
5467419 - 03 סמי אביסרור