מספר טלפון


5467452 - 03 תעשיות חשמל בע"מ
5467454 - 03 ברומברג צביקה
5467455 - 03 פיגה צפורה
5467456 - 03 צרקסקי צ'רקסקי יהושע
5467457 - 03 שגיב שלמה
5467458 - 03 נועה שריר
5467459 - 03 לויס קייטרינג 1891) בע"מ הנהלה ומטבח מרכזי)
5467459 - 03 מחלקת ארועים בבית החייל