מספר טלפון


5467650 - 03 בקל רחל ועזרא מהנדס
5467651 - 03 פלג דורון אייל ורבקה
5467652 - 03 שורץ ליוסה
5467653 - 03 פורגס מיכל
5467654 - 03 רפאלוף ד"ר בלה מחלות לב וד"ר רפאל כימאי
5467656 - 03 אדלר רוברט ואביבה
5467658 - 03 פוגל יעקב ורות
5467659 - 03 מעונו פינקלשטיין גד נגריה