מספר טלפון


5467660 - 03 דנגור שלמה וגלדיס
5467662 - 03 טוביה וחדוה רון
5467663 - 03 פלטינוב יוסף ועדי
5467664 - 03 גורליק מרדכי
5467665 - 03 עזרא זילכה
5467666 - 03 דבי ויליאם
5467669 - 03 בלהוסקי גיטל