מספר טלפון


5467690 - 03 ברוך משה ונורה
5467691 - 03 רוזן אלי
5467692 - 03 ירון דליה ויוסף
5467694 - 03 טרומפטר דורית וליאורה
5467698 - 03 פישר מידד וביאנקה