מספר טלפון


5467721 - 03 ויסברגר מלכה ויוסף
5467722 - 03 ככר המדינה