מספר טלפון


5467741 - 03 שיק ד"ר ג'ורג' רופא ואלישבע
5467742 - 03 אורז'ל יצחק
5467743 - 03 עזריאלי דוד
5467744 - 03 יערי אלקה ואריה
5467745 - 03 מאיר עדנה
5467747 - 03 "גרטרוד מילגרוס רות
5467749 - 03 חורי יפה