מספר טלפון


5467750 - 03 יונה סנדו יוסף
5467751 - 03 מירון שמאי
5467752 - 03 זוכוביצקי שושנה
5467753 - 03 אלי שורני
5467756 - 03 גרשון מישה
5467757 - 03 פישר סלומון
5467758 - 03 המר אברהם
5467759 - 03 סחייק ששון