מספר טלפון


5467890 - 03 בארי ביתיה
5467891 - 03 יוסף שי
5467893 - 03 המנהלה ירושלים אגף
5467894 - 03 וינקלר אורי ומיכל
5467895 - 03 מיכלסון מיכאל
5467896 - 03 גרניבץ אליעזר
5467898 - 03 תובל דורון
5467899 - 03 דורון אסתר עו"ד ואינג' יצחק