מספר טלפון


5467930 - 03 לפיתוח תל אביב בע"מ החברה
5467931 - 03 גבעוני יחזקאל
5467932 - 03 פיפר אריק
5467933 - 03 דוד ישראל יעקבס לנגדייק דינה יעקבס ד"ר
5467934 - 03 בן יעקב טל
5467935 - 03 ברשטל שמואל
5467936 - 03 סנטר בדיזנגוף בע"מ גבס
5467938 - 03 ליל' פורת