מספר טלפון


5467950 - 03 סימון גדעון
5467951 - 03 יוחננוף משה
5467952 - 03 מעונות עובדים
5467955 - 03 כדורי קטי
5467956 - 03 סמואלוב רבקה
5467957 - 03 פדרמן טליה
5467958 - 03 אוקטופוס מרכזי צלילה וספורט אפרוק השקעות בע"מ