מספר טלפון


5467973 - 03 בסביץ שלמה וחדוה
5467974 - 03 רוט חוה ושלמה
5467975 - 03 ספירו בנואה
5467976 - 03 כהן אפרים
5467977 - 03 סיון וד"ר דוד פסיכותרפיסט וייס