מספר טלפון


5469202 - 03 מזכירות מרכז התרמה ארצי
5469203 - 03 גיוס משאבים בארץ
5469204 - 03 קפוסטה שלי
5469205 - 03 גיוס משאבים בארץ
5469206 - 03 בליה חיים ואסתר
5469207 - 03 בטלר פרופסור אלכסנדר
5469208 - 03 אורל ודינה אשכנזי