מספר טלפון


5469301 - 03 זילברמינץ דרורה ודוד
5469304 - 03 קלבו אברהם
5469305 - 03 מטלון דוד
5469306 - 03 סניף טלפקס
5469307 - 03 רועי צברי