מספר טלפון


5469401 - 03 יונה חיים
5469402 - 03 סלמון נורי
5469403 - 03 סוחוצ'בסקי ברוך
5469404 - 03 גאקמן חואן
5469405 - 03 קיטאי מיכאל
5469406 - 03 לוין סיביל
5469407 - 03 דורית עובד
5469408 - 03 ד"ר עודד רזניק