מספר טלפון


5469510 - 03 קופולוביץ דב
5469511 - 03 פרידמן לילי ונפתלי
5469513 - 03 יודקא אודליה
5469514 - 03 ד פ ד בנית תנורים לתעשיה בע"מ
5469516 - 03 ליבוביץ זאב ועינת
5469519 - 03 גלבלום יצחק ובתיה