מספר טלפון


5469670 - 03 רוזה צמח
5469671 - 03 לצין אנה ואברהם
5469672 - 03 הדר ארנון
5469673 - 03 אורבך ברוך
5469676 - 03 גושן אברהם ורבקה
5469678 - 03 עירית פייזק