מספר טלפון


5469680 - 03 עופרה אבני
5469683 - 03 המזרח בניה ופתוח בע"מ אופק
5469684 - 03 הדרי ארנון
5469685 - 03 ולדמן אברהם
5469686 - 03 טירת צבי "דליקטיב"
5469689 - 03 מטלון בנימין