מספר טלפון


5469811 - 03 פריימן יוסף והדרה
5469812 - 03 קטן גלי ואסף
5469813 - 03 שפירא פנחס
5469814 - 03 שובמן משה
5469816 - 03 ראובן יחזקאל
5469817 - 03 ז'ק משה
5469819 - 03 אונגר יצחק