מספר טלפון


5469920 - 03 מול הים סי פוד סנטר מסעדה
5469920 - 03 מול ים מול הים סי פוד סנטר מסעדה
5469920 - 03 מעדני ים (סי פוד) אטלנטיק
5469921 - 03 שרון שמיר
5469923 - 03 כהן נחום תכנון אורבני
5469924 - 03 יעקובי אלון וטלי
5469925 - 03 יעקובי אלון וטלי
5469926 - 03 יעקובי אלון וטלי
5469927 - 03 יעקובי אלון
5469928 - 03 ברונשטיין מתר