מספר טלפון


5470150 - 03 בקלצ'וק יעל ועדו שחם
5470151 - 03 שרה ובנו אלגזי
5470152 - 03 שמואל אשר
5470154 - 03 הולצמן אביבה וזאב
5470155 - 03 חורב יחיעם ויהודית
5470156 - 03 בנין מיכל
5470157 - 03 גוב ארי מרדכי
5470158 - 03 שחראי אילה ויצחק
5470159 - 03 ארציאלי שונמית