מספר טלפון


5470220 - 03 ריגינה וקלר אלפרט
5470221 - 03 פרינטה יוסף
5470222 - 03 אבי ואורלי אברהם
5470223 - 03 זהר אליהו
5470224 - 03 בן חורין אליעזר
5470225 - 03 פרל ורדה ומורדי
5470227 - 03 שמשוני רן
5470229 - 03 שוורץ ד"ר יוסף וסוניה