מספר טלפון


5472210 - 03 אשד אהוד ואירית
5472211 - 03 מואס ליאור
5472212 - 03 בודוב משה וצביה
5472213 - 03 אנזו וריני (ישראל) ילו (5 891) ב
5472214 - 03 שושן דוד ורות אבן
5472215 - 03 קוניקוף פרדי
5472216 - 03 (פקס) ענבר עמוס מהנדס תנועה
5472217 - 03 פתיה דוד
5472218 - 03 פרחי ניסים ואסתר