מספר טלפון


5472321 - 03 דיסני ויקטור
5472322 - 03 וגנר נוסיה
5472323 - 03 אלום חקק
5472324 - 03 עונג שבת" בית הכנסת
5472325 - 03 דנקנר ד"ר חלי
5472326 - 03 דנן אילנית וגד
5472327 - 03 טרקאי ענת
5472328 - 03 טריפוס רון