מספר טלפון


5472782 - 03 פרנקנטל שימשון
5472783 - 03 פדלון אשר
5472785 - 03 בן דור אורי
5472786 - 03 עזריו יבגני
5472787 - 03 פלד שלמה
5472788 - 03 שי פריינדלי'