מספר טלפון


5473010 - 03 רוז'נסקי יעקב
5473011 - 03 (פקס) פלד בנימין
5473014 - 03 מגן יונה
5473015 - 03 נתנאל ואורית בן אור
5473017 - 03 פלגי זהב תקשורת בע"מ
5473018 - 03 יעקובי אברהם
5473019 - 03 בר אלון