מספר טלפון


5473310 - 03 וינדרטן עופרה עופר אבני
5473311 - 03 מרכז "הקפיץ
5473312 - 03 שלמה קימל
5473313 - 03 פקס) רצאבי) חנה
5473314 - 03 נדלר אבישי
5473315 - 03 תעשיות בע"מ ברנד
5473319 - 03 גורלניק אושר ומרים