מספר טלפון


5477664 - 03 החברה הישראלית לבניה קולקטיבית בע"מ
5477666 - 03 אקס ליבריס
5477667 - 03 קפלן סמדר