מספר טלפון


5477770 - 03 פולקמן רבקה
5477771 - 03 פולקמן יוסף ורבקה
5477773 - 03 (פקס) פולקמן יוסף ורבקה
5477774 - 03 שבתאי טל