מספר טלפון


5490011 - 03 שוחטמן תקוה ושמואל
5490012 - 03 פלאם לאון
5490013 - 03 שיבי יעקב
5490014 - 03 טורוק מינה ויעקב מורי נהיגה
5490015 - 03 שיף מרים ואריה מהנדס מכונות
5490016 - 03 דר זיוה וזאב
5490017 - 03 סטולר משה וכרמלה
5490018 - 03 דיין ענת ומאיר