מספר טלפון


5490060 - 03 ברדה לוציאנה וחיים
5490061 - 03 שימן יוכבד ודוד
5490062 - 03 צבי אברמוביץ
5490063 - 03 רון יגאל קבלן בנין
5490064 - 03 שיף רפי ושרי
5490065 - 03 מנור זאב
5490066 - 03 לוי עצמון ואורית
5490067 - 03 הופמן (משה (מור
5490068 - 03 קאינו קרלו וצ'להת
5490069 - 03 נוה רון ומירה