מספר טלפון


5490201 - 03 גונטר ד"ר גנאדי ורינת פסיכולוגית
5490202 - 03 מלאכי מזל ויחיאל
5490203 - 03 ביכלד מנדל
5490204 - 03 פיסטול רחל
5490205 - 03 ע פ ר עזרה לפגועי ראש
5490207 - 03 רחמים צחי
5490208 - 03 רוטנשטיין אשל מיכל